VIDEOGRAVADORES DIGITALS

Les videogravadores digitals, oferixen nombroses funcions de tecnologia avançada d'enregistrament i reproducció. Permeten a l'usuari visualitzar i gravar les imatges, no només de forma local sinó també de forma remota, a través d'internet des de qualsevol punt del món. Oferixen altes prestacions al sistema de seguretat de CCTV.