GPRS

Equip de doble transmissió amb senyals sistema GPRS. En cas d'alarma són enviades dos senyals, una via telefònica i altra via GPRS. Molt útil si la línia telefònica té una avaria, ha estat tallada o no funciona, perquè el sistema GPRS no depèn del telèfon i és completament autònom.

  GSM

Equip de doble transmissió de senyal GSM via mòbil. En cas d'alarma són enviades 2 senyals, un via telefònica i altre via GSM.