Disponibles en un disseny ergonòmic i estètic, aquests monitors d'avantguarda proporcionen imatges de gran rendiment i una extraordinària qualitat. Cada monitor inclou una àmplia gamma d'angles de visió horitzontals i verticals que oferixen una visualització còmoda i nítida, tant si es col·loquen en un escriptori com en una paret. Disposem de diferents models, mesures i resolució de pantalla.