DETECTORS INFRAROJOS VIA RÀDIO

Es tracta de sensors d'alt rendiment que proporcionen un excel·lent nivell de detecció. Envien a més un senyal de supervisió al panell de control permanent.  

  DETECTORS INFRAROJOS DOBLE TECNOLOGIA VIA RADIO

El sensor utilitza intel·ligència artificial per a detectar el moviment i proporcionar immunitat contra les falses alarmes causades per mascotes, corrents o insectes. Envia a més un senyal de supervisió al panell de control permanent. Admet nivells de calor i llum extrems provocats per calefactores i aires condicionats, corrents d'aire calent i fred, llum solar, llamps i llums de vehicles en moviment.

  BARRERES INFRAROGES EXTERIORS

Detectors infrarojos per a col·locar en l'exterior. Posseïxen una cobertura de 12 m, un angle de 90º i dos feixos per a regular la cobertura. Es troben disponibles de forma cablejada o via ràdio.

  CONTACTES MAGNÈTICS VIA RADIO

Els contactes magnètics són detectors que protegeixen tots els accessos que donen a l'exterior (portes, finestres, etc..). Estan formats per dues parts: un imant fix que s'instal·la en la part mòbil i l'altra que es col·loca en el marc. De manera que quan se separen s'emet un senyal i es dispara l'alarma. El seu disseny és elegant i petit.

  DETECTORS DE FUM VIA RADIO

L'objectiu principal és detectar un incendi com més aviat millor. Els detectors de fum sense fil estan dissenyats especialment per a detectar les partícules més petites de fum, evitant així danys majors. A més, el detector alerta als usuaris quan està brut, el que disminuïx el nombre de falses alarmes.

  COMANDAMENTS A DISTÀNCIA VIA RADIO

La sèrie de clauers transmissors són sense fil i tenen dos o quatre botons. Tots els models permeten armar i desarmar el sistema de seguretat o emetre una alarma d'emergència. Programats amb un codi únic, cada model funciona exclusivament amb el seu sistema de seguretat compatible. Es poden definir dos botons d'opció per a realitzar funcions addicionals (activació d'alarma de mode nit).

  DETECTORS DE TRENCAMENT DE CRISTALL

Dissenyats per a instal·lació en cristall. Quan el cristall és copejat per una força major i es trenca, emet un senyal d'àudio de baixa freqüència, produint un tir en l'alarma. Si no hi ha activitat, el dispositiu transmet un senyal de supervisió cada 15 minuts.