Els sistemes de detecció d'incendis suposen el primer pas per a la protecció contra el foc. No obstant això, han de ser totalment fiables. La capacitat de detectar amb rapidesa i de forma segura els senyals d'incendi minimitza el perill.

  DISPOSITIUS DETECCIÓ D'INCENDIS
 
  CENTRALS MICROPRO-CESSADES
 
  SIRENES DETECCIÓ INCENDIS