TECLATS AUTÒNOMS

Teclat digital autònom per a control d'accessos o portes. Posseïx il·luminació amb LEDS i poden programar-se fins a 56 codis d'usuari.

  LECTORS DE PROXIMITAT

Lector de proximitat per a targeta, clauer o biomètrics per a empremta dactilar. Incorpora una xiuletada per un avís acústic. És apte per a exteriors i anti-vandálic.

  TARGETES DE PROXIMITAT

Les targetes de proximitat estan codificades per a l'accés dels usuaris a la instal·lació. És possible la personalització directa mitjançant impressores específiques o mitjançant targetes adhesives.

  PANYS ELECTROMECÀNICS

Els panys electromecànics són aquells que es troben controlats a través d'un element elèctric d'accionament. Quan el control d'accessos dóna l'ordre d'activació, obre el pany per a deixar l'accés a la persona registrada.

  SOFTWARE DE GESTIÓ

Software de gestió, monitoratge i variació de paràmetres. Només pot connectar-se un client a la base de dades . Permet editar i imprimir targetes amb codi de barres i banda magnètica.

  LECTORS BIOMÈTRICS

Lector d'empremta dactilar. Verifica les empremtes dactilars en menys de 1 segon. Configurable des del panell de control sense necessitat de software auxiliar. Permet incorporar fins a 5.000 usuaris a la base de dades.

   

COMPTE-PERSONES I CONTROL D'AFORAMENTS

Es tracta d'un sistema per al reconte de persones, de fàcil maneig i instal·lació, orientat a tot tipus d'instal·lacions, des del petit i mitjà comerç fins a grans superfícies, que requereixen dades que conten per al seu negoci, amb la finalitat de disposar d'una eina important en la presa de decisions. El software addicional permet l'anàlisi per a poder realitzar comparatives en la mateixa o entre diferents botigues.

 

  FICHADORS HORARIS

Terminal per a control horari i tasques del personal. Funciona mitjançant targetes o empremtes dactilars. Permet incorporar fins a 1.000 empleats. Un programa s'encarregarà de comunicar el PC amb la terminal i facilitarà informes sobre la presència i absència del personal, amb una mínima dedicació i sense necessitat de realitzar càlculs manuals.