El Circuit Tancat de Televisió (CCTV) és un sistema de televisió que no està obert al públic. Les seves imatges només poden ser observades per les persones autoritzades. Això suposa una sèrie d'avantatges:

- Vigilància les 24 hores del dia 365 dies a l'any
- Dissuadir a l'intrús
- Identificar a l'intrús
- Reduir el personal de vigilància

  MONITORS
 
  CÀMARES
 
  VIDEOGRAVADORES